[Wysoki kontrast] [Powiększ czcionkę] [Normalna czcionka]


Zgłoszenie do WIF

Informacje o brakach leków Rp., RpZ., Rpw., i LZ., (nie będących w wykazie MZ) a także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych refundacją

w co najmniej 3 hurtowniach

należy przesyłać do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach na adres:
sekretariat@wif.katowice.pl


Zgłoszenie do GIF

Informację o odmowie realizacji zamówienia produktów objętych wykazem Ministra Zdrowia wraz z kopią odmowy prosimy składać za pomocą formularza dostępnego pod adresem internetowym: https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/odmowy-realizacji-zamow/formularz-zgloszenia-od


Informacja.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że 1 lipca 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 875).

Szczegóły


Informacja.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2015 r. nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne wprowadzonej ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 788) o nowych obowiązkach dotyczących przekazywania organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informacji

Szczegóły


Informacja.

W związku z występowaniem wysokich temperatur powietrza atmosferycznego Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku zapewnienia w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego odpowiednich warunków przechowywania produktów leczniczych w zakresie temperatury i wilgotności odpowiadającym warunkom określonym przez producentów lub zawartym w Farmakopei Polskiej. Ponadto przypominam o zapewnieniu bezpieczeństwa stosowania wydawanych pacjentom z placówki produktów leczniczych termolabilnych, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków, w zakresie temperatury, transportu tych leków przez pacjenta z placówki do domu poprzez np. stosowanie jednorazowych opakowań transportowych lub termotoreb, które powinny być na wyposażeniu placówki.Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel. (32) 208-74-68, 208-74-70, 208-74-75, 204-89-95
e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl

Dział Księgowości: tel. (32) 206-46-22
fax: (32) 208-74-69

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
tel./fax: (33) 813-62-32
tel. (33) 811-05-84
e-mail : bielsko@wif.katowice.pl

Laboratorium Kontroli Jakości Leków

40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel/fax (32) 251-16-19
e-mail : laboratorium@wif.katowice.pl

Godziny Czynności:
Poniedziałek - Piątek w godz. 7:30 - 15:30

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje w sprawie skarg i wniosków:
We wtorki od 15:30 do 16:00 i czwartki od 14:00 do 15:30

Przygotowała i przekazała do BIP Zofia Gardecka Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego


Data utworzenia: 10.10.2013 09:00 Data publikacji: 10.10.2013 09:05 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2014 12:07
Autor: Zofia Gardecka Osoba publikująca: Sławomir Skupień Osoba modyfikująca: Sławomir Skupień

Data ostatniej aktualizacji BIP: 30.07.2015 22:13 Informacje wprowadził: Sławomir Skupień