Bieżące informacje Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

Informacja o fałszywych receptach.
Lekarz, którego nazwisko widnieje na receptach nie wystawiał takich recept. Numery recept również są fałszyweInformacja o fałszywych receptach.
Lekarz, którego nazwisko widnieje na receptach nie wystawiał takich recept. Numery recept również są fałszyweInformacja o fałszywych receptach.
Recepta opatrzona jest skradzioną pieczątką lekarza, którego nazwisko widnieje na recepcieInformacja o fałszywych receptach.
Lekarz, którego dane widnieją na recepcie nie wystawiał recepty na preparat wymieniony na recepcieInformacja o fałszywych receptach.
Numer lekarza widniejący na recepcie nie nalezy do lekarza, którego dane widnieją na recepcieInformacja o fałszywych receptach.
Lekarz, którego dane widnieją na recepcie nie wystawiał receptyInformacja o fałszywych receptach.
Pieczątka lekarza i dane pacjenta są fałszyweInformacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.

Informujemy o pojawieniu się sfałszowanych recept (skan oryginalnej recepty) na produkt Neulasta. Z dniem 03.03.2017 lek. med. Mateusz Majewski posługuje się pieczątką innego wzoru. Pieczątka widniejąca na sfałszowanej recepcie została unieważniona.
Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

Na podstawie pisma Pani lek. med. Lidii Porębskiej, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje o pojawieniu się fałszywych recept na lek Neulasta oraz Stilnox.


Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.

Informacja o fałszywych receptach.

Pieczątki i podpisy lekarzy widniejące na poniższych receptach zostały sfałszowane.Informacja o fałszywych receptach.

Na podstawie pisma Pani lek. med. Anity Lewartowskiej-Białek, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje o pojawieniu się fałszywych recept na lek Nasen opatrzonych danymi z pieczątki lekarskiej o treści: lek. med. Anita Lewartowska-Białek, specjalista dermatolog-wenerolog, 7771135 oraz danymi z pieczątki gabinetu Centrum Medyczne PROCTO-MED s.c, 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11.


Informacja o fałszywych receptach.

Informacja o fałszywych receptach.

Lekarz, którego dane widnieją na pieczątce nie pracuje w przychodni, z której pochodzi recepta.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.

Przychodnia, której dane widnieją na recepcie posługuje się pieczątką o innej treści a lekarz wypisuje recepty odręcznie i zawsze stawia na recepcie pieczątkę osobistą
Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o kradzieży pieczątek.
Poniżej przedstawiamy wzory pieczątek skradzionych w nocy z 23 na 24.07.2015. Prosimy o zwrócenie uwagi przy realizacji recept.


Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.

Lekarz, którego nazwisko widnieje na recepcie nie pracuje w przychodni NZOZ Revital System MedycznyInformacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.

Na poniższej recepcie widnieje pieczątka lekarska, która jest wydrukiem. Ponadto numer telefonu do przychodni, której dane widnieją na recepcie jest fałszywy.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.

Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.Informacja o fałszywych receptach.

Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje o pojawiających się fałszywych receptach na lek Neulasta zawierających dane osobowe lek. med. Jerzego Hansika oraz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Pieczątka nagłówkowa zamieszczona na recepcie nie jest używana przez szpital od stycznia 2013 roku, ponadto lekarz nie posiada recept o takim wyglądzie jak recepta fałszywa zamieszczona poniżej.Informacja o fałszywych receptach.

Informacja o fałszywych receptach.

Na recepcie sfałszowane są obie pieczątki, z czego na pieczątce gabinetu oprócz "literówki" (jest gabinet weterenaryjny) jest podany nieprawdziwy numer telefonu.
Pieczątka lek.wet. Magdaleny Kańtoch również jest sfałszowana, tak jak jej podpis. Żadna pieczątka ani firmowa ani imienna nie zaginęła.
Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.

Nr telefonu przychodni nie istnieje
Recepta ma nietypowy numer
Pieczątka lekarska wygląda jak zeskanowana
Lekarz, który jest rzekomo autorem recepty w rozmowie telefonicznej potwierdził, iż od 2 lat na terenie śląska młoda kobieta realizuje recepty "z przychodni która już nie istnieje" posługując się kopią pieczęci lekarskiej i toczy się postępowanie względem niej
Pacjentka uciekła z apteki przy próbie weryfikacji danych z recepty
Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

Numer prawa wykonywania zawodu nie należy do lekarza, którego dane widnieją na pieczątce, ponadto lekarz nie pracuje w przychodni widniejącej na recepcie.
Pomoc humanitarna dla Serbii

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z powodzią na terenie Republiki Serbii, Ministerstwo Zdrowia Republiki Serbii przygotowało instrukcję dla instytucji oraz osób prywatnych, które są zainteresowane udzieleniem pomocy humanitarnej w postaci leków i wyrobów medycznych.
Proszę o zapewnienie dostępu do tej informacji dla potencjalnie zainteresowanych instytucji i osób prywatnych.

  Instrukcja w języku angielskim
  Tłumaczenie na język polski


Informacja o fałszywej recepcie.
Informacja o fałszywej recepcie.
Informacja o fałszywej recepcie.Podjęto próbę realizacji sfałszowanej recepty z danymi świadczeniodawcy lekarza Rafała Olejnik specjalista urolog FEBU z PWZ: 2398193.


Informacja o fałszywej recepcie.Gabinet, którego adres widnieje na recepcie nie jest znany lekarzowi. Ponadto lekarz posiada specjalizację z laryngologii a nie z neurologii.


Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że do tut. inspektoratu zaczęły wpływać informacje o pojawieniu się fałszywych recept, głównie na leki :

  • Clonazepam
  • Tramal itp.
W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi przy realizacji recept.

Przygotowała i przekazała do BIP Zofia Gardecka Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego


Podmiot udostępniający
informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Data utworzenia: 10.12.2013 12:30 Data publikacji: 10.12.2013 12:35 Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 13:50
Autor: Zofia Gardecka Osoba publikująca: Sławomir Skupień Osoba modyfikująca: Marek Pawlicki

Data ostatniej aktualizacji: 15.09.2019 16:01 Informacje wprowadził: Sławomir Skupień