Cennik

Koszty badań próbek pobranych przez inspektorów farmaceutycznych w ramach kontroli obciążają: Koszty badań zleconych obciążają Zleceniodawcę.

Ceny wybranych badań przedstawiono w tabeli poniżej.

Nazwa badania Cena (zł)
Woda do receptury aptecznej (woda oczyszczona)
- badanie fizykochemiczne
- badanie mikrobiologiczne
299,97
199,98
99,99
Skuteczność sterylizacji suchym gorącym powietrzem za pomocą wskaźnika biologicznego Sporal S 52,33
Skuteczność sterylizacji nasyconą parą wodną w nadciśnieniu (w autoklawie) za pomocą wskaźnika biologicznego:
- Sporal A
- ATTEST - fiolka

33,33
16,67
Czystość mikrobiologiczne powietrza i powierzchni loży laminarnej 183,32
Jałowość wody do receptury aptecznej (woda oczyszczona) 199,98

Badanie wody oczyszczonej produkcyjnej przeznaczonej do sporządzania roztworów do dializ

Zakres badań (metoda badania wg FP X 2014)
Badanie fizykochemiczne Badanie mikrobiologiczne Badanie poziomu endotoksyn bakteryjnych (test LAL - metoda żelowa) Cena (zł)
X     299,97
  X   116,66
    X 199,98
X X   383,30
  X X 283,31
X X X 549,95

Przygotowała i przekazała do BIP Zofia Gardecka Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego


Podmiot udostępniający
informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Data utworzenia: 10.12.2013 09:45 Data publikacji: 10.12.2013 09:50 Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2017 12:18
Autor: Zofia Gardecka Osoba publikująca: Sławomir Skupień Osoba modyfikująca: Marek Pawlicki

Data ostatniej aktualizacji: 15.09.2019 16:01 Informacje wprowadził: Sławomir Skupień