BIP.gov.pl

Komunikaty i pisma WIF

 


Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie preparatów oferowanych w sprzedaży jako zapobiegające,łagodzące,diagnozujące lub lecząceCOVID-19.

 


Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach skierowany do pacjentów aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych działających na terenie województwa śląskiego

 


Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach skierowany do kierowników i właścicieli aptek ogólnodostępnych / punktów aptecznych

 


Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie zalecenia podjęcia przez przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i kierowników aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych, działań zabezpieczających personel ww. placówek ochrony zdrowia publicznego

 


COVID-19 : Rekomendacje dla aptek szpitalnych

 


Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie dostępnoścido produktów leczniczych Arechin i Plaquenil


KOMUNIKAT ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
W KATOWICACH  do kierowników aptek i punktów aptecznych


Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach
w sprawie przyjmowania dostaw towaru z hurtowni farmaceutycznej


APEL Z DNIA 10 MARCA 2020R. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ


Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach   z dnia 19.02.2020r.

 


Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach   z dnia 10.02.2020r.


Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach zamieszcza oficjalny komunikat Europejskiej Agencji Leków dotyczący leków przeciwcukrzycowych zawierających metforminę


Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach


Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach o zmianie adresu strony internetowej


"KOMUNIKAT Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie dostosowania się do wymogów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca  2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1375)"


KOMUNIKAT ŚLĄSKIEGO  WOJEWÓDZKIEGO  INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO  W KATOWICACH


UWAGA – fałszywa recepta na Oxazepam 10 mg, tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 31 października 2019 roku powziął informację o realizacji sfałszowanej recepty na lek Oxazepam 10 mg tabl. x 4 op. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Bielsku-Białej. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS, Warszawa, ul. Górczewska 89. Lekarz: Teresa Adamczyk.

 


"KOMUNIKAT Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie dostosowania się do wymogów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca  2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1375)"

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w  życie  niniejszej ustawy, posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,  hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego lub są wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz są jednocześnie wpisani do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, są obowiązani w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 sierpnia 2019 r. ):

•             poinformować organ wydający zezwolenie lub dokonujący wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi o rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru albo

•             wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W przypadku niepodjęcia powyższych czynności, zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego wygasa, a podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi podlega wykreśleniu z dniem 1 sierpnia 2019 r.

(podstawa prawna: art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca  2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1375)

Pełna treść komunikatu  – Komunikat  w wersji pdf

 


Komunikat do kierowników aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych

o zagubieniu pieczątki lekarskiej

komunikat


Komunikat do Dyrektorów Szpitali posiadających aptekę szpitalną/dział farmacji szpitalnej na terenie województwa ślaskiego

komunikat


Komunikat do kierowników aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych dotyczący wdrażania e-recepty.

komunikat


Informacja.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że 1 lipca 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 875).

Szczegóły


Informacja.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2015 r. nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne wprowadzonej ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 788) o nowych obowiązkach dotyczących przekazywania organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informacji

Szczegóły

Aby zgłosić brak leku nalezy samodzielnie założyć konto dla zgłaszającej apteki.

FORMULARZ


 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
Publikacja dnia: 18.06.2020
Podpisał: Renata Placek
Dokument z dnia: 18.06.2020
Dokument oglądany razy: 4457
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach