BIP.gov.pl

Bieżące informacje Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

UWAGA – sfałszowana recepta na Tramal Retard 200 tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 50 sztuk, 1 opakowanie.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu
9 października 2020 roku powziął informację o zrealizowaniu sfałszowanej recepty papierowej na produkt leczniczy Tramal Retard 200 tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
50 sztuk, 1 opakowanie. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Zawierciu. Na recepcie
w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

NZOZ ArtesMed

Centrum Diagnostyki i Terapii

ul. Kościuszki 215/B, 40-600 Katowice

tel.: (32) 428-17-39

NIP: 6342884057

REGON: 366245790”

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o poniżej wskazanej treści i podpis:

dr n. med. Dariusz Zdun

onkolog, ginekolog

9191338

 

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3091913383”

 

Numer recepty: 0212000000087679913984. Data wystawienia recepty to 15 września 2020 r.

Recepta została wystawiona jako bezpłatna.

 

Apteka poinformowała, że zgłosiła sprawę organom ścigania, świadczeniodawca w rozmowie telefonicznej wyjaśnił, że nie wystawiano ostatnio recept papierowych, a wyłącznie elektroniczne, oraz że pacjent o nazwisku wskazanym na recepcie posiada inny numer PESEL.

 


UWAGA – kolejna fałszywa recepta na MST Continus tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg x 60 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 2 października 2020 roku powziął informację, o realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy MST Continus tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg x 60 sztuk, w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach. Na recepcie
w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów

Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34

Poradnia Lekarza POZ RADZ. (44473)

03-548, Radzymińska nr 101/103

Tel: 22 796 88 41 REGON: 000311415

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o poniżej wskazanej treści oraz dodatkowo pieczęć o takiej samej treści jak nadruk i podpis:

Monika Wiśniewska

lekarz chorób wewnętrznych

4174410

 

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3041744100”

 

Numer recepty: 0207010000024225416990. Data wystawienia recepty to 16 września 2020 r.

Recepta została wystawiona jako pełnopłatna.

 

Apteka poinformowała, że pacjent o nazwisku widniejącym na recepcie nie jest leczony w ww. poradni.

 


UWAGA – fałszywa recepta na OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 40 mg x 60 sztuk, 6 opakowań.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 28 września 2020 roku powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 40 mg x 60 sztuk, w ilości
6 opakowań. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Bytomiu. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego

HIPOKRATES

62-100 WĄGROWIEC ,ul. Bobrownicka 3 , tel: 57 147 48 87

REGON 634454322-00022

150004936/0113/0021/3/16/NN

PSIV – 5.801 – 16116 – 1”

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o treści:

LEK.MED WOJCIECH BOCHYŃSKI

2361799 TEL : 500 686 294

 

 

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3023617990”

 

a ponadto pieczęć o poniżej podanej treści i podpis:

„lek. med. Wojciech Bochyński

 

2361799”

 

Numer recepty: 0215010000018169299390. Data wystawienia recepty to 24 września 2020 r. Odpłatność wpisana na recepcie: 100%.

Apteka poinformowała, że próbowała skontaktować się z lekarzem na podany na recepcie numer telefonu, bez powodzenia, oraz że o zdarzeniu zostaną zawiadomione organy ścigania.

 


UWAGA – kolejna fałszywa recepta na OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 80 mg x 60 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 25 września 2020 roku powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 80 mg x 60 sztuk, w ilości
3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Siemianowicach Śląskich. Na recepcie
w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów

Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34

Poradnia Lekarza POZ RADZ. (44473)

03-548, Radzymińska nr 101/103

Tel: 22 796 88 41 REGON: 000311415

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o poniżej wskazanej treści oraz dodatkowo pieczęć o takiej samej treści jak nadruk i podpis:

Monika Wiśniewska

lekarz chorób wewnętrznych

4174410

 

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3041744100”

 

Numer recepty: 0207010000024225419096. Data wystawienia recepty to 23 września 2020 r. Odpłatność wpisana na recepcie: 100%.

Apteka poinformowała o zdarzeniu organy ścigania.


UWAGA – fałszywa recepta na OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 80 mg x 60 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 24 września 2020 roku powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy OxyContin tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 80 mg x 60 sztuk, w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów

Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34

Poradnia Lekarza POZ RADZ. (44473)

03-548, Radzymińska nr 101/103

Tel: 22 796 88 41 REGON: 000311415

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o poniżej wskazanej treści oraz dodatkowo pieczęć o takiej samej treści jak nadruk i podpis:

Monika Wiśniewska

lekarz chorób wewnętrznych

4174410

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3041744100”

Numer recepty: 0207010000024225418497. Data wystawienia recepty to 22 września 2020 r. Odpłatność wpisana na recepcie: 100%.

Apteka poinformowała, że lek wcześniej zamówiono telefonicznie oraz że mężczyzna, który zgłosił się po odbiór leku i przedstawił receptę do realizacji, po otrzymaniu informacji, że recepta jest fałszywa, szybko wyszedł z apteki.

Apteka poinformowała o zdarzeniu organy ścigania.

 


 

UWAGA fałszywa recepta na Segan tabletki 5 mg, op. 60 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 22 września 2020 roku powziął informację o realizacji sfałszowanej recepty na lek Segan tabl. 5 mg x 1 op. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Żywcu. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało:

NZOZ PSYCHOMedical

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Broniewskiego 39, 43-300 Bielsko Biała,

a w miejscu „Dane i podpis osoby uprawnionej” widniały podpis oraz nadruk o treści:

lek. Sławomir Danecki

lekarz psychiatra

5191065.

Apteka ustaliła, że lekarz widniejący jako wystawiający receptę wystawia tylko e-recepty i jakakolwiek recepta papierowa jest podejrzana. Ponadto ustalono, że pacjent, którego dane umieszczone są na recepcie nie widnieje w kartotece przychodni. Sprawa zostanie zgłoszona na policję.

 


UWAGA – fałszywa recepta na  MST Continus tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg x 60 sztuk, 3 opakowania

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 21 września 2020 roku powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy MST Continus tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg x 60 sztuk, w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów

Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34

Poradnia Lekarza POZ RADZ. (44473)

03-548, Radzymińska nr 101/103

Tel: 22 796 88 41 REGON: 000311415

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o poniżej wskazanej treści oraz dodatkowo pieczęć o takiej samej treści jak nadruk i podpis:

Monika Wiśniewska

lekarz chorób wewnętrznych

4174410

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3041744100”

Numer recepty: 0207010000024225417393. Data wystawienia recepty to 16 września 2020r.

Apteka poinformowała, że osoba która przedstawiła receptę do realizacji, po uprzedzeniu
jej o wątpliwościach co do autentyczności recepty, uciekła z apteki pozostawiając receptę.

 


UWAGA – fałszywa recepta na Afobam 1 mg tabletki 30 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 9 września 2020 roku powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanych recept na produkt leczniczy Afobam 1 mg tabletki 30 sztuk, w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce
w aptece w Jaworznie. Na receptach w miejscu przeznaczonym na informacje
o świadczeniodawcy widnieją dane:

„„FOR HELP” Sp. z o.o. Centrum Medyczne „FOR HELP” Przychodnia Niwka-Modrzejów

41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 73

tel 32 297 68 42

REGON 278294569

Kod świadczeniodawcy 125/210570

Kod res. I 000000014522

Kod res V 01

Kod res VII 002-Poradnia POZ (Sosnowiec)

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją podpis i nadruk o treści:

„Marek Lipa

Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych

Lekarza – specjalista medycyny pracy

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

8779085”

Na receptach nie naniesiono numeru recepty. Daty wystawienia recept: 13 sierpnia 2020 r., 25 sierpnia 2020 r., 4 września 2020 r. oraz 7 września 2020 r.

Recepty wystawiono dla pacjentki Magdaleny B., zamieszkałej w Sosnowcu,
PESEL: 85-------63.

Apteka ustaliła, że ostatnia wizyta pacjentki w ww. przychodni u lekarza Marka Lipa miała miejsce w lipcu 2020 r. i wszystkie recepty z datą wystawienia po lipcu 2020 r. są fałszywe. Apteka ponadto poinformowała, że recepty zostały sfałszowane przez samą pacjentkę, w celu nieuprawnionego nabycia produktu leczniczego Afobam 1 mg tabletki.

Apteka o fałszywych receptach powiadomiła przychodnię, lekarza oraz zgłosiła sprawę organom ścigania.

 


UWAGA – fałszywa recepta na Ketilept tabletki powlekane 300 mg, op. 60 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 4 września 2020 roku powziął informację o realizacji sfałszowanej recepty na lek Ketilept tabl. powl. 300 mg x 1 op. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Żywcu. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało:

NZOZ PSYCHOMedical

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Broniewskiego 39, 43-300 Bielsko Biała,

a w miejscu „Dane i podpis osoby uprawnionej” widniały podpis oraz nadruk o treści:

lek. Sławomir Danecki

lekarz psychiatra

5191065.

Apteka ustaliła, że lekarz widniejący jako wystawiający receptę od około roku wystawia tylko e-recepty. Zdarzyła się jednostkowa sytuacja, kiedy w wyniku awarii komputera był zmuszony wypisać receptę papierową, ale nie był to dzień widniejący jako data wystawienia recepty. Ponadto ustalono, że w bazie pacjentów istnieje osoba o podanym na recepcie numerze PESEL, ale o innym imieniu. Pan Doktor poinformował aptekę, że recepta jest fałszywa i sprawa zostanie zgłoszona na policję.

 


UWAGA – fałszywa recepta na Clonazepamum TZF tabletki 30 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 7 września 2020 roku powziął informację, o realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Clonazepamum TZF tabletki 30 sztuk, w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Żywcu. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

NZOZ PSYCHOMedical

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Broniewskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała

TEL: 514 908 300

NIP: 9371337514

REGON: 072827166

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją podpis i pieczęć o treści:

lek. Sławomir Danecki

lekarz psychiatra

5191065

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)  3051910654”

 

Numer recepty: 0212000000087679888882. Data wystawienia recepty to 5 sierpnia 2020 r.

Apteka ustaliła, że ww. numer recepty nie został przydzielony przez Narodowy Fundusz Zdrowia lekarzowi oraz że lekarz, od dłuższego czasu, wystawia w przychodni wskazanej na recepcie, wyłącznie e-recepty.  Apteka zgłosiła sprawę organom ścigania.

 


UWAGA – fałszywa recepta na Paxtin 40 tabletki powlekane 30 sztuk, 3 opakowania.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 roku powziął informację o próbie realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy Paxtin 40 tabletki powlekane 30 sztuk w ilości 3 opakowania. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Chorzowie. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na dane świadczeniodawcy widnieją dane:

NZOZ Centrum Medyczne GABOS

Przychodnia Lekarzy Specjalistów

ul. Inwalidów Wojennych 79, 41-945 Piekary Śląskie

TEL: (32) 390 36 00

NIP: 6342820577

REGON: 240188650

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją podpis i pieczęć o treści:

lek. Piotr Dunal

lekarz psychiatra

2165540

 

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3021655400”

 

Numer recepty: 0212000000087679888387. Data wystawienia recepty to 5 sierpnia 2020 r.

Apteka ustaliła, że ww. numer recepty nie został przydzielony przez Narodowy Fundusz Zdrowia lekarzowi oraz że lekarz nie wystawiał takiej recepty, a ponadto w dniu wskazanym na recepcie jako data jej wystawienia przebywał na urlopie. Dodatkowo lekarz stwierdził, że podpis widniejący na recepcie nie jest jego podpisem.

Apteka zgłosiła sprawę organom ścigania.

 


UWAGA – fałszywa recepta na OxyContin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg, op. 60 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku powziął informację o realizacji sfałszowanej recepty na lek OxyContin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg x 1 op. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Buczkowicach. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało:

NZOZ EUROKLINIKA

Poradnia Lekarzy Specjalistów

ul. Żółkiewskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała,

a w miejscu Dane i podpis lekarza widniały podpis oraz nadruk o treści:

lek. Monika Rak

chirurg, onkolog

1541161.

Apteka ustaliła, że lekarka widniejąca jako wystawiająca receptę pracuje w NZOZ Euroklinika, ale nie potwierdziła wystawienia recepty dla wskazanego na niej pacjenta. Ponadto zaznaczyła, że podpis na recepcie jest sfałszowany. Sprawa została zgłoszona na policję.

Dodatkowo Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach otrzymał powiadomienie w tej sprawie od spółki Euroklinika Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, w którym zaznaczono, że na recepcie znajdują się dane prowadzonej przez spółkę placówki (NIP, REGON, adres, nr tel.), ale nie posługują się nazwą widniejącą na recepcie i nie zgadzają się kody resortowe.

 

UWAGA – fałszywe recepty na produkty lecznicze: Tramal krople doustne 100 mg/ml
butelka 96 ml z dozownikiem oraz Relanium tabletki 5 mg x 20 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że otrzymał informację o realizacji fałszywych recept. Na dwóch receptach zapisano „Relanium tabletki
5 mg (20 tabl. w op) x 1 OP.” oraz na dwóch receptach zapisano „Tramal krople doustne roztwór 100 mg/ml (butelka 96 ml z dozownikiem w op) x 1 op.”. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Chorzowie. Na receptach w miejscu przeznaczonym na dane świadczeniodawcy widnieje nadruk:

Prywatna Praktyka Lekarska

Andrzej Kazimierz Kamiński

spec. medycyny ogólnej

Gabinet / w miejscu wezwania

90-005 Łódź ul. Piotrkowska 122 lok. 29 (II piętro)

tel. 53 63 53 250”

oraz w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją podpis i pieczęć o treści:

Andrzej Kazimierz Kamiński

1174003 tel. 53 63 53 250

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3011740031”

Apteka ustaliła, że lekarz nie wystawiał przedmiotowych recept, i że nie wykonuje on swojej działalności od marca 2020 r. Apteka powiadomiła Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach. Ponadto apteka poinformowała Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, że sprawa zostanie niezwłocznie zgłoszona organom ścigania.

 


UWAGA – fałszywa recepta weterynaryjna na produkt leczniczy: Lorafen tabletki
drażowane 2,5mg 75 tabl. (3 op.)

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że powziął
informację o realizacji w dniu 15 czerwca 2020 r. fałszywej recepty weterynaryjnej, na której
zapisano „Lorafen 2,5mg 75 draż (3op.). Zdarzenie miało miejsce w aptece w Częstochowie. Na recepcie w miejscu przeznaczonym na dane wystawiającego receptę widniała pieczęć o  treści:
                 „Eliza Głowacka
                  Lekarz Weterynarii
                  ul. Motorowa 37, 04-035 Warszawa
                  tel. +48 886 930 455
                  50340”
oraz w miejscu przeznaczonym na podpis i pieczęć lekarza weterynarii wystawiającego
receptę widniały podpis i pieczęć o takiej samej treści, tj.:
                 „Eliza Głowacka
                  Lekarz Weterynarii
                  ul. Motorowa 37, 04-035 Warszawa
                  tel. +48 886 930 455
                  50340”
Apteka ustaliła, że numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii jest prawdziwy,
ale przyporządkowany do innego lekarza weterynarii, natomiast osoba o imieniu i nazwisku
Eliza Głowacka nie figuruje w rejestrze lekarzy weterynarii. Apteka zgłosiła sprawę policji,
która zabezpieczyła receptę. Ponadto apteka powiadomiła Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach.

 


UWAGA – fałszywa recepta weterynaryjna na Nasen, tabl., 10 mg, 3 op. a 30 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 17 czerwca 2020 r. powziął informację o próbie realizacji w dniu 17 czerwca 2020 r. fałszywej recepty weterynaryjnej na lek Nasen, tabl., 10 mg, 3 op. a 30 tabl. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Częstochowie. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniała pieczątka o treści:              

                          „Eliza Głowacka   

                          Lekarz Weterynarii

                          ul. Motorowa 37, 04-035 Warszawa 

                          tel. +48 886 930 455

                           50340”

a w miejscu danych lekarza widniały podpis i pieczątka o treści jw.:

                           „Eliza Głowacka

                            Lekarz Weterynarii

                           ul. Motorowa 37, 04-035 Warszawa

                            tel. +48 886 930 455

                           50340”

Apteka stwierdziła, że numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii jest prawdziwy, ale przyporządkowany do innego lekarza weterynarii. Próby kontaktu na numer telefonu z pieczątki nie powiodły się. Apteka zatrzymała receptę do wyjaśnienia sprawy.


UWAGA – fałszywa recepta na Arthrotec, tabl., 50 mg + 0,2 mg, 3 op. a 20 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r. powziął informację o próbie realizacji w dniu 9 czerwca 2020 r. fałszywej recepty na lek Arthrotec, tabl., 50 mg + 0,2 mg, 3 op. a 20 tabl. Zdarzenie miało miejsce w aptece
w Bytomiu. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało:

„07R-1-00332-03-1

ODDZIAŁ RADIOTERAPII

ZAKŁADU TELERADIOTERAPII

CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT

im. Marii Skłodowskiej-Curie

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

tel. (22) 546 20 20 fax (22) 546 21 22

Regon 00028836600074

rej. 000000018613 kody:V-11, VII-014, VIII-4244”

a w miejscu danych lekarza widniały podpis i pieczątka o treści:

„ZOFIA RUSAK-FRENKIE

Specjalista otolaryngolog

6282887”

 

Apteka skontaktowała się z lekarzem, który poinformował, iż takiej recepty nie wypisywał oraz że sprawa fałszywych recept podbitych Jego pieczątką ciągnie się od 3 lat. Apteka powiadomiła w tej sprawie policję.


UWAGA - fałszywe recepty na Estazolam 2 mg oraz Relanium 5 mg

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 r. powziął informację o realizacji w dniu 1 czerwca 2020 r. 4 sfałszowanych recept na lek Relanium 5 mg i próbie realizacji 2 sfałszowanych recept na lek Estazolam 2 mg. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Częstochowie. Na receptach z przepisanym lekiem Relanium 5mg w miejscu świadczeniodawcy widniało:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

dr n.med. Aleksandra Zawadzka

specjalista neurolog specjalista psychiatra

w miejscu wezwania

02-258 Warszawa, ul. Dalecka 12 m. 44

tel. +48 576 081 656

Regon: 21229882670005

a w miejscu lekarz widniały podpis i nadruk o treści:

dr n. med. Aleksandra Zawadzka

1360406 tel. 576 081 656

oraz pieczęć o treści:

dr n. med. Aleksandra Zawadzka

spec. neurolog

spec. psychiatra

NR PWZ 1360406

Z kolei na receptach z przepisanym lekiem Estazolam 2 mg w miejscu świadczeniodawcy widniało:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Grzegorz Rutkowski

specjalista neurolog specjalista psychiatra

w miejscu wezwania

03-337 Warszawa, ul. Wyszogrodzka 15/118

tel. +48 576 081 656

Regon: 21229882670005

a w miejscu lekarz widniały podpis i nadruk o treści:

Grzegorz Rutkowski

2690036 tel. 576 081 656

 

oraz pieczęć o treści:

 

lek. med. Grzegorz Rutkowski

neurolog

NR PWZ 2690036

 

Recepty posiadały te same numery REGON, tel. do świadczeniodawcy i tel. do lekarza. Apteka zgłosiła sprawę na policję, która zabezpieczyła ww. sfałszowane recepty.

 


W związku z decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach  w dniu 12 czerwca 2020 r. Laboratorium będzię nieczynne.


 

UWAGA - fałszywe recepty na Nasen, 10 mg, tabl. powl., op. 30 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 26 maja 2020 r. powziął informację o realizacji fałszywych recept na lek: Nasen, 10 mg, tabl. powl.,
op. 30 tabl. (3 recepty po 1 op.). Zdarzenie miało miejsce w aptece w Bielsku-Białej. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Aleksandra Zawadzka

specjalista neurolog specjalista psychiatra 

w miejscu wezwania:

02-258 Warszawa ul. Dalecka 12 m. 44,

a w miejscu Dane i podpis lekarza widniały podpis i pieczątka o treści:

dr n. med. Aleksandra Zawadzka spec. neurolog;  spec. psychiatra; NR PWZ 1360406

oraz nadruk o treści:

dr n. med. Aleksandra Zawadzka   1360406 tel. 576 081 656

Apteka ustaliła, iż lekarz nie prowadzi praktyki w Warszawie, lecz pracuje w Białymstoku oraz że posiada tylko specjalizację z neurologii, nie posiada natomiast specjalizacji z psychiatrii. Ponadto numer telefonu podany na nadruku nie odpowiada na próby połączenia. Sprawa zostanie zgłoszona na policję.

 


UWAGA – prawdopodobnie fałszywa recepta na Arthrotec, tabl., 50 mg + 0,2 mg, op. a 20 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 6 maja 2020 r. powziął informację o realizacji w dniu 5 maja 2020 r. prawdopodobnie fałszywej recepty na lek Arthrotec, tabl., 50 mg + 0,2 mg, op. a 20 tabl. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało: „Rebecca Gomperts, Approbierter Arzt, Schleifmuhlgasse 01/14, Vienna, Austria” a w miejscu danych lekarza widniały: podpis i pieczątka o treści: „DR. GOMPERTS ARZT”.


UWAGA - fałszywa recepta na Arthrotec, 50 mg + 0,2 mg, tabl., op. a 20 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 22 kwietnia 2020 r. powziął informację o próbie realizacji fałszywej recepty na lek Arthrotec, 50 mg + 0,2 mg, tabl., op. a 20 tabl. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Będzinie. Na recepcie w miejscu Lekarz widniało Krzysztof Marian Lubecki, PWZ 4284632. Apteka poinformowała, iż złożyła zawiadomienie w powyższej sprawie na policję.

 


UWAGA- fałszywe recepty na Sedam 3mg, Sedam 6mg, Relanium 5mg, Clonazepam 2 mg, Lorafen 2,5mg, Alprox 1 mg, Ketrel 100 mg

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. powziął informację o realizacji 6 i próbie realizacji 2 sfałszowanych recept na leki: Sedam 3mg, Sedam 6mg, Relanium 5mg, Clonazepam 2 mg, Lorafen 2,5mg, Alprox 1 mg, Ketrel 100 mg. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Tarnowskich Górach. Na receptach oznakowanych „pro familiae”, w miejscu świadczeniodawcy widniało albo „Zespół Gabinetów Lekarskich „Medical-Vita” ul. Klonowa 23, 25-553 Kielce”, albo „Centrum Medyczne SANITAS ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin”, a w miejscu lekarz widniało albo „Anna Dworakowska psychiatra, internista 1062981” albo „lek. Renata Szram psychiatra, internista 7172060”. Apteka zgłosiła sprawę do lekarzy – nie pracują w ww. miejscach – oraz na policję.


UWAGA - fałszywa recepta na Testosteronum prolongatum Jelfa, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 5 amp. 1 ml.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. powziął informację o próbie realizacji w dniu 3 stycznia 2020 r. fałszywej recepty na lek Testosteronum prolongatum Jelfa, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 5 amp. 1 ml (3 op., 15 amp.) Zdarzenie miało miejsce w aptece w Czeladzi. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało: „Indywidualna Praktyka Lekarska Marta Bittner ul. 3go Maja 340F lok 15 41-800 Zabrze”, a w miejscu Dane i podpis lekarza widniało: podpis i pieczątka o treści: „Marta Bittner specjalista pediatra [numer PWZ nieczytelny]” Lekarz przekazał, że pracownik apteki zadzwonił do niego przed realizacją recepty – on takiej recepty nie wypisał, na recepcie nie zgadzał się jego podpis, oraz że od 2016 r. posługuje się pieczątką, gdzie jest informacja, iż jest specjalistą alergologii i pediatrii. Ponadto poinformował, że posługuje się receptami zgodnie z umową z NFZ, tymczasem sfałszowana recepta była wypisana na pełnopłatnym druku z wypisanymi ręcznie danymi praktyki. Lekarz poinformował, że w dniu 4 stycznia 2020 r. zgłosił sprawę na policję, do NFZ i do Okręgowej Izby Lekarskiej.
 UWAGA - fałszywe recepty na leki:

  1. Nezyr 1 mg x 28 tabl. – 2 op.

  2.  Clobex szampon – 2 op.

  3. Daivobet maść x 15 g - 1 op

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 r. powziął informację o próbie realizacji 2 fałszywych recept na leki: Nezyr 1 mg tabl. - 2 op. i Clobex szampon - 2 op. oraz Daivobet maść 15 g - 1 op. i Elocom płyn x 20 ml – 2 op.. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Rydułtowach. Na obu receptach
w miejscu świadczeniodawcy widniało: AdvanceMed Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Stalowa 4, Śląskie Centrum Medycyny Inwazyjnej Poradnie i Diagnostyka 44-144 Nieborowice, ul. Kasztanowa 5 a w miejscu lekarz widniało: dr n. med. Iwona Pawełczyk specjalista chirurg 6893177


UWAGA - fałszywa recepta na Xanax 1 mg x 30 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 31 października 2019 r. powziął informację o próbie realizacji fałszywej recepty na lek Xanax
1 mg x 30 tabl. (1 op., 30 tabl.). Zdarzenie miało miejsce w aptece w Raciborzu. Na recepcie
w miejscu świadczeniodawcy widniało: Prywatny Gabinet Lekarski lekarz specjalista laryngolog Urszula Chudoba-Krężel 47-400 Racibórz, ul. Wojska Polskiego 22/8, a w miejscu lekarz widniało: - nadrukowane – Urszula Chudoba-Krężel 1736808, - w postaci pieczęci – [imię i nazwisko nieczytelne] Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 1302179P.

 


 

 

 


UWAGA – prawdopodobne fałszowanie zaświadczeń lekarskich, na podstawie których wystawiane były recepty

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 24 lipca 2019 roku powziął informację o prawdopodobnym fałszowaniu zaświadczeń lekarskich, na podstawie których wypisywane były leki na receptę przez lekarza pracującego w poradni Euroklinika Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. P. Skargi 9. Podejrzenie dotyczy autentyczności zaświadczeń lekarskich wystawianych dla pacjenta K.T., rok urodzenia 1983.


UWAGA - fałszywa recepta na Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 2,5 mg/2,5 ml, a 30 amp.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 26 lipca 2019 r. powziął informację o próbie realizacji fałszywej recepty na lek Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 2,5 mg/2,5 ml, 2 op. a 30 amp. (60 amp.) Zdarzenie miało miejsce w aptece
w Tychach. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało: Medyczne Centrum Specjalistyczne POLIMED Sp. z o.o., 40-216 Katowice, ul. Sandomierska 4/3. Lekarz: Anna Sztelak-Kargul lekarz-specjalista medycyny rodzinnej. Apteka poinformowała, że lekarz nie potwierdził wypisania takiej recepty, a pod podanym numerem pesel w przychodni widnieje zupełnie inny pacjent.


UWAGA - fałszywa recepta na Alpragen 1 mg x 30 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 23 lipca 2019 r. powziął informację o próbie realizacji w dniu 23 lipca 2019 r. fałszywej recepty na lek Alpragen 1 mg x 30 tabl. (4 op., 120 tabl.). Zdarzenie miało miejsce w aptece w Zabrzu. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało: „PRYWATNY GABINET PSYCHIATRYCZNY Tomasz Matysiakiewicz 42-600 Tarnowskie Góry, Hutnicza 1/1”, a w miejscu lekarz widniało: „Tomasz Matysiakiewicz specjalista psychiatra”. Apteka przekazała, że lekarz poinformował, iż takiej recepty nie wypisywał.


UWAGA - fałszywa recepta na Alprox 1 mg x 30 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 9 lipca 2019 r. powziął informację o próbie realizacji fałszywej recepty na lek Alprox 1 mg x 30 tabl. (3 op., 90 tabl.). Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało: CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ I SPECJALISTYCZNEJ „DILMED” S.C. LUCYNA STRZELCZYK, DANUTA ZIÓŁKOWSKA 40-231 Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 3, a w miejscu lekarz widniało: Aleksandra Janczewska LEKARZ. Apteka przekazała, że w bazie pacjentów ww. przychodni nie ma pacjenta, którego dane były wypisane na recepcie


UWAGA - fałszywa recepta na MST Continus 200 mg x 60 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 r. powziął informację o realizacji w dniu 03.06.2019r. kolejnej fałszywej recepty na lek MST Continus 200 mg, tabl. x 60 szt. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Czwórka” Sp. z o.o., ul. Stanisława Wyspiańskiego 19, 41-400 Mysłowice, a w miejscu danych lekarza widniało: lek. med. Małgorzata Klimza specjalista onkolog. Recepta po weryfikacji w NFZ w dniu 26.06.2019r. okazała się fałszywa.

 


 


UWAGA - fałszywa recepta na Oxycontin 80 mg x 60 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. powziął informację o realizacji w dniu 04.06.2019r. fałszywej recepty na lek Oxycontin 80 mg, tabl. x 60 szt. – 2 op. (120 tabl.) Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Czwórka” Sp. z o.o., ul. Stanisława Wyspiańskiego 19, 41-400 Mysłowice, a w miejscu danych lekarza widniało: dr n. med. Małgorzata Klimza specjalista onkolog. Przychodnia poinformowała, że ww. lekarz nie jest w niej zatrudniony.


UWAGA - fałszywa recepta na MST Continus 200 mg x 60 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. powziął informację o realizacji w dniu 03.06.2019r. fałszywej recepty na lek MST Continus 200 mg, tabl. x 60 szt. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Czwórka” Sp. z o.o., ul. Stanisława Wyspiańskiego 19, 41-400 Mysłowice, a w miejscu danych lekarza widniało: lek. med. Małgorzata Klimza specjalista onkolog. Przychodnia poinformowała, że pacjent, którego dane są na recepcie, nie był w niej leczony, a ww. lekarz nie jest w niej zatrudniony.


Sfałaszowana recepta na lek Pulmozyme

 

 

 


UWAGA - fałszywe recepty na Relanium 5 mg x 20 tabl.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 r. powziął informację o próbie realizacji prawdopodobnie fałszywej recepty na lek Relanium 5 mg x 20 tabl. (2 op., 40 tabl.) oraz realizacji fałszywej recepty na lek Relanium 5 mg x 20 tabl. (2 op. 40 tabl.) Zdarzenia miały miejsce w aptece w Sosnowcu. Na jednej recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, a w miejscu lekarz: lek. med. Anna Krawczyk-Machura specjalista psychiatra. Na drugiej recepcie w miejscu świadczeniodawca widniało: NZOZ Polimed PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ SZARA, 41-200 Sosnowiec, ul. Szara 10, a w miejscu lekarz: lekarz Tadeusz Doros. Apteka poinformowała, że recepty zostały wypisane na pacjenta o takim samym numerze pesel. Przy próbie realizacji recepty pacjent wyszedł z apteki i nie wrócił. Przychodnia poinformowała, że pacjent o tym numerze pesel próbował uzyskać nowe recepty na ten lek, bo jak twierdził, zgubił recepty.


UWAGA - fałszywa recepta na Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 2,5 mg/2,5 ml, a 30 amp.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 r. powziął informację o próbie realizacji fałszywej recepty na lek Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 2,5 mg/2,5 ml, 2 op. a 30 amp. (60 amp.) Zdarzenie miało miejsce w aptece w Mysłowicach. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy widniało: OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB KOBIECYCH TOMMED PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ (FREDRY), 40-662 Katowice, ul. Fredry 22. Lekarz: Renata Marciniak. Apteka poinformowała, że zgłosiła sprawę lekarzowi oraz na policję.
UWAGA - fałszywa recepta na Oxydolor 80 mg, tabl. powl. o przedł. uwaln.,

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 15 maja 2019 r. powziął informację o realizacji 3 fałszywych recept - każda na lek Oxydolor 80 mg, tabl. powl. o przedł. uwaln., 1 op. (60 tabl.). Zdarzenie miało miejsce w dniu 27.04.2019 r. w aptece w Częstochowie. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PULS-MED", ul. 11 Listopada 5A, 42-100 Kłobuck. Lekarz: dr Barbara Horzela specjalista onkolog. Apteka poinformowała, że system komputerowy zaakceptował wszystkie kody zawarte na receptach. NFZ poinformował aptekę, iż nie przydzielał numerów recept widniejących na receptach.


UWAGA - fałszywa recepta na Oxycontin 80 mg, tabl. powl. o przedł. uwaln.,

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 6 maja 2019 r. powziął informację o realizacji w fałszywej recepty na lek Oxycontin 80 mg, tabl. powl. o przedł. uwaln., 1 op. (60 tabl.). Zdarzenie miało miejsce w aptece w Częstochowie. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK", ul. Majdanek 6, 42-700 Lubliniec. Lekarz: dr n. med. Ewa Telka, specjalista onkolog. Apteka poinformowała, że recepta nie nosiła znamion fałszerstwa -
wszystkie kody były poprawne, a program także nie wykrył żadnych
nieprawidłowości.


UWAGA - fałszywa recepta na Oxycontin 80 mg, tabl. powl. o przedł. uwaln.,

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. powziął informację o realizacji w dniu 16 kwietnia 2019 r. fałszywej recepty na lek Oxycontin 80 mg, tabl. powl. o przedł. uwaln., 1 op. (60 tabl.). Zdarzenie miało miejsce w aptece w Częstochowie. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK", ul. Majdanek 6, 42-700 Lubliniec. Lekarz: dr n. med. Ewa Telka, specjalista onkolog. Lekarz poinformował, że nie wystawiał recepty na ww. lek oraz że nie pracuje w ww. przychodni.


UWAGA - fałszywa recepta na MST Continus 100 mg, tabl. powl. o zmod. uwaln.,

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. powziął informację o realizacji w dniu 6 kwietnia 2019 r. fałszywej recepty na lek MST Continus 100 mg, tabl. powl. o zmod. uwaln., 2 op. (łącznie 120 tabl.) Zdarzenie miało miejsce w aptece w Częstochowie. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK", ul. Majdanek 6, 42-700 Lubliniec. Lekarz: dr n. med. Ewa Telka, specjalista onkolog. Lekarz poinformował, że nie wystawiał recepty na ww. lek oraz że nie pracuje w ww. przychodni.

"UWAGA - fałszywa recepta na MST Continus 100 mg, tabl. powl. o zmod. uwaln., Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. powziął informację o realizacji w dniu 16 kwietnia 2019 r. fałszywej recepty na lek MST Continus 100 mg, tabl. powl. o zmod. uwaln. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Częstochowie. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK", ul. Majdanek 6, 42-700 Lubliniec. Lekarz: dr n. med. Ewa Telka, specjalista onkolog. Lekarz poinformował, że nie wystawiał takiej recepty na ww. lek."

 


11 kwietnia 2019 roku.

UWAGA – skradziony bloczek recept, próba realizacji sfałszowanej recepty na Oxazepam 10 mg

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku powziął informację o próbie realizacji recepty na lek Oxazepam 10 mg z bloczka recept zablokowanego przez Centralę NFZ (zgłoszona kradzież bloczka). Zdarzenie miało miejsce w aptece w Bielsku-Białej w dniu 09.04.2019 roku. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy: „LEK-MED” Spółka Jawna Filia Nr 2, Warszawa, ul. Sucharskiego 1. Lekarz: Izabella Walewska.


04 kwietnia 2019 roku.

UWAGA – fałszywa recepta na OxyContin, tabl. o przedł. uwalnianiu, 80 mg

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w dniu 03 kwietnia 2019 roku powziął informację o realizacji fałszywej recepty na lek OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach w dniu 18.03.2019 roku. Na recepcie w miejscu świadczeniodawcy: NZOZ Grupowa Praktyka Lekarska „Chorzów Stary”, Chorzów, ul Mazurska 2. Lekarz: Marcin Hutnik.


UWAGA – fałszywa recepta na Pulmozyne 1 mg/ml

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuję, że w dniu 28 marca 2019 roku powziął informację o próbie realizacji fałszywej recepty na lek Pulmozyme 1mg/ml x 30 amp. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach w dniu 26.03.2019 roku.

Recepta pochodziła z przychodni TomMed w Katowicach, ul Fredry 22. Lekarz: dr Renata Marciniak. Po konsultacji telefonicznej z kierownikiem przychodni oraz lekarzem apteka otrzymała informację, że recepta na lek Pulmozyme nigdy nie była przez nich wystawiona.

 

 

Zawiadamiam o zgubieniu

 

 


 

 


 Fałszywa recepta

 

 


Fałszywa recepta


Fałszywa recepta

 

 

 


Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu informuje o pojawieniu się sfałszowanej recepty wystawionej przez lekarza Ewelinę Skupińską z Poradni Lekarza POZ NZOZ Corrigo Medical Rafał Chmura w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Waryńskiego 3/1 dla Łukasza Gizińskiego na leki: TRAMAL 100 mg, SILDENAFIL 100 mg, KETREL 25 mg (recepta w załączeniu).

Z wyjaśnień uzyskanych od lekarza wynika, że pacjent skradł blankiety recept przygotowanych dla Niego i wypisuje sobie leki.


Do Apteki "Przy Almedzie" Arkadiusz Żurek i Wspólnicy Sp. J. trafił pacjent ze sfałszowaną receptą na 3op. Nasen 10mg, lekarz dr Teresa Umińska-Bytys.

Receptę zatrzymaliśmy i zabezpieczyliśmy w aptece, lek (Nasen) nie został wydany, pacjent uciekł z apteki.


Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu informuje o pojawieniu się sfałszowanej recepty wystawionej przez lekarza psychiatrę Magdalenę Krakowską z Poradni Zdrowia Psychicznego Przychodni Nr 1  Manamedica Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 13 dla Marka Beer na lek ALPROX 1mg (w załączeniu).

Z informacji uzyskanej od lekarza wynika, że nie wystawiał przedmiotowej recepty.


Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy informuje, że mogą pojawić się fałszywe recepty na Clonazepam  oraz Xanax  na drukach recept  sygnowanych pieczęcią lekarza Mieczysław Janiszewski npwz 4778830 i pieczęcią świadczeniodawcy Lecznice Citomed Sp. z o.o. Regon 005722838 87-100 Toruń ul. M.Skłodowskiej-Curie 73 . Numery kontrolne recept są niewłaściwe i podczas skanowania występuje błąd w liczbie kontrolnej.


Informuję o pojawieniu się fałszywej recepty o nr 02 1201 0000 0102 4878 2185 na lek Naltex. Lekarz nie wypisywał na recepcie leku Naltexa

 


Fałszywa recepta

 


Recepta zablokowana przez NFZ. Lekarz, którego dane widnieją na recepcie potwierdziła, ze nie wystawiała takiej recepty, ponadto od 2 lat nie wypisuje recept odręcznie


Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje o próbach realizacji recepty refundowanej o numerze 02 1201 0000 0035 0213 5885 (recepta zablokowana przez NFZ) na lek Prolia


Fałszywa recepta.


Fałszywa recepta.

 

 


Fałszywa recepta. Recepta zosała skradziona.

 


Fałszywa recepta

 

 

 

 


Fałszywa recepta


Do wypisania recepty użyto zeskanowanego kuponu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skan sfałszowanej recepty zatrzymanej przy próbie realizacji. Recepty wystawiane są na pacjenta posługującymi się danymi Szulc Grzegorz. Komunikat do aptek o pojawieniu się recept  wystawianych na w/w nazwisko zamieszczony jest na stronie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia


Recepta o takim samym numerze została wcześniej zrealizowana w innej aptece na terenie Katowic. Lekarz, którego dane widnieją na recepcie nie jest zatrudniony w przychodni, której dane widnieją na recepcie, pacjent również nie jest zarejestrowany w tej przychodni


Recepta o takim numerze nie była wydana podmiotowi, którego dane widnieją na recepcie, ponadto lekarz, którego dane widnieją na nadruku potwierdził, ze nie wypisywał takiej recepty.


Recepty są skserowane. Lekarz, którego dane widnieją na recepcie, nie wypisywał recepty na Onirex.


Osoba, której dane widnieją na recepcie nie jest pacjentem Przychodni VERITAMED Sp. z o.o. Centrum Medyczne. Lekarz, którego pieczątka widnieje na recepcie w swojej praktyce korzysta z innego wzoru pieczątki i zasugerował, że pieczątka została sfałszowana


Pieczątka lekarza została podrobiona. Lekarz nie wypisywał recepty dla pacjenta, którego nazwisko figuruje na recepcie.


Informacja o fałszywych receptach

Dane lekarza i dane pacjenta są autentyczna. Przedstawione do realizacji recepty są kserokopiami o nieprawidłowym kształcie dokumentu

 

 

Informacja o fałszywych receptach.

Lekarz, którego nazwisko widnieje na recepcie nie wypisywał recepty na lek, którego nazwa widnieje na recepcie.

 

Informacja o fałszywych receptach.
Lekarz, którego nazwisko widnieje na receptach nie wystawiał takich recept. Numery recept również są fałszywe

 


Informacja o fałszywych receptach.
Lekarz, którego nazwisko widnieje na receptach nie wystawiał takich recept. Numery recept również są fałszywe

 


Informacja o fałszywych receptach.
Recepta opatrzona jest skradzioną pieczątką lekarza, którego nazwisko widnieje na recepcie

 


Informacja o fałszywych receptach.
Lekarz, którego dane widnieją na recepcie nie wystawiał recepty na preparat wymieniony na recepcie

 


Informacja o fałszywych receptach.
Numer lekarza widniejący na recepcie nie nalezy do lekarza, którego dane widnieją na recepcie

 


Informacja o fałszywych receptach.
Lekarz, którego dane widnieją na recepcie nie wystawiał recepty

 


Informacja o fałszywych receptach.
Pieczątka lekarza i dane pacjenta są fałszywe

 

 

Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.

Informujemy o pojawieniu się sfałszowanych recept (skan oryginalnej recepty) na produkt Neulasta. Z dniem 03.03.2017 lek. med. Mateusz Majewski posługuje się pieczątką innego wzoru. Pieczątka widniejąca na sfałszowanej recepcie została unieważniona.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.
 


Informacja o fałszywych receptach.

Na podstawie pisma Pani lek. med. Lidii Porębskiej, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje o pojawieniu się fałszywych recept na lek Neulasta oraz Stilnox.


Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.
 


Informacja o fałszywych receptach.
 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.

Pieczątki i podpisy lekarzy widniejące na poniższych receptach zostały sfałszowane.


Informacja o fałszywych receptach.

Na podstawie pisma Pani lek. med. Anity Lewartowskiej-Białek, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje o pojawieniu się fałszywych recept na lek Nasen opatrzonych danymi z pieczątki lekarskiej o treści: lek. med. Anita Lewartowska-Białek, specjalista dermatolog-wenerolog, 7771135 oraz danymi z pieczątki gabinetu Centrum Medyczne PROCTO-MED s.c, 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11.


Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.

Lekarz, którego dane widnieją na pieczątce nie pracuje w przychodni, z której pochodzi recepta.


Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

Przychodnia, której dane widnieją na recepcie posługuje się pieczątką o innej treści a lekarz wypisuje recepty odręcznie i zawsze stawia na recepcie pieczątkę osobistą
Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o kradzieży pieczątek.
Poniżej przedstawiamy wzory pieczątek skradzionych w nocy z 23 na 24.07.2015. Prosimy o zwrócenie uwagi przy realizacji recept.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.

 


Informacja o fałszywych receptach.

Lekarz, którego nazwisko widnieje na recepcie nie pracuje w przychodni NZOZ Revital System Medyczny


Informacja o fałszywych receptach.

 


Informacja o fałszywych receptach.

Na poniższej recepcie widnieje pieczątka lekarska, która jest wydrukiem. Ponadto numer telefonu do przychodni, której dane widnieją na recepcie jest fałszywy.


Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

 


Informacja o fałszywych receptach.

Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje o pojawiających się fałszywych receptach na lek Neulasta zawierających dane osobowe lek. med. Jerzego Hansika oraz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Pieczątka nagłówkowa zamieszczona na recepcie nie jest używana przez szpital od stycznia 2013 roku, ponadto lekarz nie posiada recept o takim wyglądzie jak recepta fałszywa zamieszczona poniżej.


Informacja o fałszywych receptach. 


Informacja o fałszywych receptach.

Na recepcie sfałszowane są obie pieczątki, z czego na pieczątce gabinetu oprócz "literówki" (jest gabinet weterenaryjny) jest podany nieprawdziwy numer telefonu.
Pieczątka lek.wet. Magdaleny Kańtoch również jest sfałszowana, tak jak jej podpis. Żadna pieczątka ani firmowa ani imienna nie zaginęła.


 

 

Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 

 

Informacja o fałszywych receptach.

Nr telefonu przychodni nie istnieje
Recepta ma nietypowy numer
Pieczątka lekarska wygląda jak zeskanowana
Lekarz, który jest rzekomo autorem recepty w rozmowie telefonicznej potwierdził, iż od 2 lat na terenie śląska młoda kobieta realizuje recepty "z przychodni która już nie istnieje" posługując się kopią pieczęci lekarskiej i toczy się postępowanie względem niej
Pacjentka uciekła z apteki przy próbie weryfikacji danych z recepty


 


Informacja o fałszywych receptach.
 

 


Informacja o fałszywych receptach.

Numer prawa wykonywania zawodu nie należy do lekarza, którego dane widnieją na pieczątce, ponadto lekarz nie pracuje w przychodni widniejącej na recepcie.


 

 

Pomoc humanitarna dla Serbii

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z powodzią na terenie Republiki Serbii, Ministerstwo Zdrowia Republiki Serbii przygotowało instrukcję dla instytucji oraz osób prywatnych, które są zainteresowane udzieleniem pomocy humanitarnej w postaci leków i wyrobów medycznych.
Proszę o zapewnienie dostępu do tej informacji dla potencjalnie zainteresowanych instytucji i osób prywatnych.

  Instrukcja w języku angielskim
  Tłumaczenie na język polski
 

 

Informacja o fałszywej recepcie.


 

 

Informacja o fałszywej recepcie.


 

 

Informacja o fałszywej recepcie.Podjęto próbę realizacji sfałszowanej recepty z danymi świadczeniodawcy lekarza Rafała Olejnik specjalista urolog FEBU z PWZ: 2398193.

 

Informacja o fałszywej recepcie.Gabinet, którego adres widnieje na recepcie nie jest znany lekarzowi. Ponadto lekarz posiada specjalizację z laryngologii a nie z neurologii.

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że do tut. inspektoratu zaczęły wpływać informacje o pojawieniu się fałszywych recept, głównie na leki :

  • Clonazepam
  • Tramal itp.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
Publikacja dnia: 09.10.2020
Podpisał: Marcin Luty
Dokument z dnia: 09.10.2020
Dokument oglądany razy: 5080
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach