Majątek, którym dysponuje Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny jest jednostką budżetową.

Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego dostępny jest w ustawie budżetowej na 2017 rok z dnia 16.12.2016 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 108) w części 85/24, rozdział 85133.

Majątek trwały Inspektoratu na dzień 31.12.2016 r. stanowi szacunkową wartość 1.492 tys. zł, w tym:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach posiada 6 samochodów służbowych:

Przygotowała i przekazała do BIP Zofia Gardecka Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego


Podmiot udostępniający
informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Data utworzenia: 24.02.2015 10:10 Data publikacji: 24.02.2015 10:20 Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2017 12:49
Autor: Zofia Gardecka Osoba publikująca: Sławomir Skupień Osoba modyfikująca: Mateusz Raj

Data ostatniej aktualizacji: 23.07.2019 14:44 Informacje wprowadził: Sławomir Skupień