Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje


Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
- mgr farm. Zofia Gardecka


tel. (32) 208-74-68
e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jest organem pierwszej instancji, właściwym w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej oraz w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych.

Do kompetencji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego należy w szczególności:
Do kompetencji Zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego należy w szczególności: W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora oraz w czasie, kiedy Wojewódzki Inspektor nie pełni obowiązków służbowych, jego obowiązki pełni Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, który przejmuje zadania i kompetencje Wojewódzkiego Inspektora w pełnym zakresie.

Przygotowała i przekazała do BIP Zofia Gardecka Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego


Podmiot udostępniający
informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Data utworzenia: 10.12.2013 08:20 Data publikacji: 10.12.2013 09:30 Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2018 10:02
Autor: Zofia Gardecka Osoba publikująca: Sławomir Skupień Osoba modyfikująca: Mateusz Raj

Data ostatniej aktualizacji: 23.07.2019 14:44 Informacje wprowadził: Sławomir Skupień