Pracownie Laboratorium

Laboratorium Kontroli Jakości Leków dysponuje wykwalifikowanym zespołem badawczym oraz nowoczesnym wyposażeniem, które zapewniają wysoki poziom świadczonych usług.

Pracownia fizykochemiczna

Badania wykonywane w Pracowni fizykochemicznej obejmują analizę jakościową i ilościową próbek przy użyciu metod klasycznych oraz instrumentalnych. Wyposażenie, którym dysponuje Pracownia fizykochemiczna pozwala na wykonywanie szerokiego spektrum badań, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych, m. in. spektrofotometrii w podczerwieni, klasycznej spektrofotometrii UV/VIS oraz spekrtofotometrii UV/VIS widm pochodnych.

Metody badawcze stosowane w Pracowni fizykochemicznej:

Wyposażenie którym dysponuje Pracownia fizykochemiczna to m.in:


Pracownia mikrobiologiczna

Badania wykonywane w Pracowni mikrobiologicznej obejmują analizę czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środowiska ich wytwarzania. W pracowni wykonywane są także badania skuteczności sterylizacji w suszarkach i autoklawach (próbki mogą być pobrane przez pracowników Laboratorium lub dostarczone przez Klienta -   Instrukcja przeprowadzenia kontroli skuteczności procesu streylizacji za pomocą wskaźnika biologicznego Sporal S)

Metody badawcze stosowane w Pracowni mikrobiologicznej:

Wyposażenie, którym dysponuje Pracownia mikrobiologiczna to m.in:

Przygotowała i przekazała do BIP Zofia Gardecka Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego


Podmiot udostępniający
informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Data utworzenia: 10.12.2013 08:20 Data publikacji: 10.12.2013 09:30 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2016 10:51
Autor: Zofia Gardecka Osoba publikująca: Sławomir Skupień Osoba modyfikująca: Mateusz Raj

Data ostatniej aktualizacji: 23.07.2019 14:44 Informacje wprowadził: Sławomir Skupień