Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach prowadzi rejestry:

Rejestr prowadzony przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny:
Archiwum zakładowe.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698 z późn. zm.). Udostępnianie zbiorów odbywa się na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie.

Apteki

Wykaz aptek

Przygotowała i przekazała do BIP Zofia Gardecka Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego


Podmiot udostępniający
informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Data utworzenia: 10.12.2013 13:10 Data publikacji: 10.12.2013 13:15 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2016 11:35
Autor: Zofia Gardecka Osoba publikująca: Sławomir Skupień Osoba modyfikująca: Mateusz Raj

Data ostatniej aktualizacji: 20.06.2018 12:10 Informacje wprowadził: Sławomir Skupień