Program w zakresie realizacji zadań publicznych

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach nie posiada programów z zakresie realizacji zadań publicznych. Inspekcja Farmaceutyczna wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

W sytuacjach wyjątkowych Główny Inspektor Farmaceutyczny może zlecić Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu wykonanie zadań specjalnych, innych niż określone w ustawie.

Przygotowała i przekazała do BIP Zofia Gardecka Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego


Podmiot udostępniający
informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Data utworzenia: 10.12.2013 08:20 Data publikacji: 10.12.2013 09:30 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2016 11:00
Autor: Zofia Gardecka Osoba publikująca: Sławomir Skupień Osoba modyfikująca: Mateusz Raj

Data ostatniej aktualizacji: 23.07.2019 14:44 Informacje wprowadził: Sławomir Skupień