Status prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach

Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.   o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015r. poz. 525 z późn. zm.).
  2. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne   (tekst jednolity Dz.U. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)
  3.   Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach wprowadzonego zarządzeniem NR 339/10 Wojewody Śląskiego z dnia 25 czerwca 2010 roku.
  4.   Zmiany statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r.
  5.   Regulaminu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego z dnia 5 października 2011 r.
  6.   Zmiany regulaminu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego z dnia 2 marca 2012 r.
  7.   Zmiany regulaminu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r.

Przygotowała i przekazała do BIP Zofia Gardecka Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego


Podmiot udostępniający
informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Data utworzenia: 10.12.2013 12:35 Data publikacji: 10.12.2013 12:40 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2016 11:02
Autor: Zofia Gardecka Osoba publikująca: Sławomir Skupień Osoba modyfikująca: Mateusz Raj

Data ostatniej aktualizacji: 23.07.2019 14:44 Informacje wprowadził: Sławomir Skupień