Struktura organizacyjna

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:   Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach.

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach:

40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
I piętro, pokoje o numerach: 101A, 102A
III piętro, pokoje o numerach 301 - 311
tel. (32) 208 74 68, 208 74 70, 208 74 75
fax: (32) 208 74 69
e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
budynek B - jednostki zamiejscowe Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
II piętro, pokoje o numerach 211a i 211b
tel. (33) 813 62 32, 811 05 84
fax: (33) 813 62 32
e-mail : bielsko@wif.katowice.pl

Siedziba Laboratorium Kontroli Jakości Leków:

40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel./fax (32) 251 16 19
e-mail : laboratorium@wif.katowice.pl

Godziny urzędowania:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny oraz Laboratorium Kontroli Jakości Leków czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Inspektoratu.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Inspektoratu we wtorki w godzinach 15:30 do 16:00 i czwartki w godz.14:00 do 15:30.

Przygotowała i przekazała do BIP Zofia Gardecka Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego


Podmiot udostępniający
informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Data utworzenia: 10.12.2013 13:20 Data publikacji: 10.12.2013 13:30 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2016 11:03
Autor: Zofia Gardecka Osoba publikująca: Sławomir Skupień Osoba modyfikująca: Mateusz Raj

Data ostatniej aktualizacji: 15.09.2019 16:01 Informacje wprowadził: Mateusz Raj