Zakres działalności Laboratorium Kontroli Jakości Leków

Zakres działalności laboratorium obejmuje: Laboratorium wykonuje analizy na podstawie Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej oraz innych dostępnych farmakopei i norm dostarczonych przez Klientów.

Laboratorium wykonuje także badania próbek produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na rzecz wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych z województw, w których nie ma laboratoriów - na podstawie umów zawartych z wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi.

Przygotowała i przekazała do BIP Zofia Gardecka Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego


Podmiot udostępniający
informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Data utworzenia: 10.12.2013 11:25 Data publikacji: 10.12.2013 11:30 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2016 10:53
Autor: Zofia Gardecka Osoba publikująca: Sławomir Skupień Osoba modyfikująca: Mateusz Raj

Data ostatniej aktualizacji: 23.07.2019 14:44 Informacje wprowadził: Sławomir Skupień