Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

https://wif.katowice.pl/wik/dostep-do-informacji/11067,Informacje-nie-udostepnione-w-BIP.html
25.06.2024, 00:59

Informacje nie udostępnione w BIP

  • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej
  • Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać
  • Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach.

Opłaty:

  • Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny
  • Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Metadane

Data publikacji : 28.12.2020
Data modyfikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Chojowski

Opcje strony