Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach prowadzi rejestry:

  • aptek prowadzących wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych (prowadzony w ramach rejestru aptek ogólnodostępnych),
  • aptek ogólnodostępnych,
  • aptek szpitalnych,
  • aptek zakładowych,
  • działów farmacji szpitalnej,
  • punktów aptecznych.

Rejestry są dostępne publicznie na Platformie Rejestrów Medycznych. Zawierają dane wszystkich aptek zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym:

  • dane o własności,
  • dane adresowe i kontaktowe,
  • aktualność zezwoleń.

Przejdź do Rejestru Aptek.

Rejestr prowadzony przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny:

Archiwum zakładowe.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.). Udostępnianie zbiorów odbywa się na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie.

Metadane

Data publikacji : 16.10.2020
Data modyfikacji : 26.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony

do góry