Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Przedmiot działalności

Do zakresu zadań Inspektoratu należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad:
  • jakością i obrotem produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych
  • obrotem wyrobami medycznymi, z wyłączeniem wyrobów medycznych stosowanych w medycynie weterynaryjnej
 • kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 • kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach
 • kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych
 • kontrolowanie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych
 • kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R
 • kontrolowanie stacji sanitarno-epidemiologicznych, o których mowa w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywania i przekazywania szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji
 • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę oraz placówkę obrotu pozaaptecznego
 • współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami
 • prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych
 • wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż farmaceutów

Zadania Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • kontrola jakości leków recepturowych i aptecznych, surowców farmaceutycznych oraz próbek pobieranych z aptek w trakcie kontroli
 • przeprowadzanie badań czystości mikrobiologicznej powierzchni i powietrza
 • badania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na rzecz Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych z województw, w których nie ma laboratoriów - na podstawie umów zawartych z Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi
 • badania jakościowe i ilościowe na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi oraz osób fizycznych na podstawie zawartych umów, pod warunkiem, że nie zakłóci to wykonywania podstawowych zadań Laboratorium

Metadane

Data publikacji : 31.01.2020
Data modyfikacji : 02.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony

do góry