Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Struktura organizacyjna

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

  • Dział Kontroli;
  • Dział Księgowości;
  • Laboratorium Kontroli Jakości Leków;
  • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw administracyjno-prawnych;
  • Samodzielne stanowisko pracy do spraw kadrowo-organizacyjnych.

Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (pdf, 180.46 KB).

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach:

40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
I piętro, pokoje o numerach: 101A, 102A
III piętro, pokoje o numerach 301 - 311
tel. (32) 208 74 68 (sekretariat), (32) 208 74 75 (kancelaria)
fax: (32) 208 74 69
e-mail: sekretariat@wif.katowice.pl

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
budynek B - jednostki zamiejscowe Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
IV piętro, pokój numer 402
tel./fax. (33) 813 62 32
 

Siedziba Laboratorium Kontroli Jakości Leków:

40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel./fax (32) 251 16 19
e-mail: laboratorium@wif.katowice.pl
 

Godziny urzędowania:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny oraz Laboratorium Kontroli Jakości Leków czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu we wtorki w godzinach 15:30 do 16:00 i czwartki w godz.14:00 do 15:30.

Metadane

Data publikacji : 16.11.2017
Data modyfikacji : 23.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony

do góry