Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Katowice, 10 sierpnia 2021 r.

K O M U N I K A T
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach
dla właścicieli i kierowników aptek ogólnodostępnych

dot. sposobu oznaczenia aptek ogólnodostępnych, w których przeprowadzane są szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oraz sposobu informowania o przeprowadzaniu takich szczepień

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przypomina, że w celu uniknięcia naruszenia art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 974 ze zm.), apteki ogólnodostępne, w których przeprowadzane są szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, powinny być oznakowane według jednolitych standardów przewidzianych w ramach Narodowego Programu Szczepień. Na wskazanych poniżej stronach internetowych:

zostały zamieszczone informacje dla punktów szczepień zawierające m.in. materiały do druku dla punktów szczepień, informacje dla placówek, wytyczne, a także zasady umieszczania znaku „SzczepimySię”, plakaty, tablice informujące o godzinach pracy placówki, strzałki pozwalające pacjentom dojść do punktu szczepień. Należy przy tym pamiętać, aby
w oznaczeniu o prowadzonym punkcie szczepień nie było żadnych innych treści wartościujących ani znaków graficznych, które zachęcałyby do skorzystania z usług i oferty apteki.

z up. ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
W KATOWICACH

mgr farm. Marcin Luty
Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego

podpisano elektronicznie

 

Metadane

Data publikacji : 10.08.2021
Data modyfikacji : 10.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Bojdys
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony

do góry