Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Plan kontroli na 2019 rok

Apteki ogólnodostępne (ogółem) - 358 kontroli

w tym:

 • planowe - 314
 • sprawdzające - 19
 • doraźne - 20
 • inne (opiniowanie lokali) - 5

Apteki szpitalne (ogółem) - 24 kontrole

w tym:

 • planowe - 20
 • sprawdzające - 2
 • doraźne - 0
 • inne (opiniowanie lokali) - 2

Działy farmacji szpitalnej (ogółem) - 40 kontroli

w tym:

 • planowe - 30
 • sprawdzające - 2
 • doraźne - 0
 • inne (opiniowanie lokali) - 8

Punkty apteczne (ogółem) - 16 kontroli

w tym:

 • planowe - 12
 • sprawdzające - 2
 • doraźne - 0
 • inne (opiniowanie lokali) - 2

Placówki obrotu pozaaptecznego (ogółem) - 42 kontrole

w tym:

 • planowe - 32, w tym 10 sklepy ogólnodostępne
 • inne (opiniowanie lokali) - 10

Stacje sanitarno-epidemiologiczne - w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywania i przekazywania szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej - 6 kontroli

Inne – pobór leków (hurtownie farmaceutyczne) – 8

Kontrola warunków przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych
w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej/gabinetach lekarskich oraz lecznicach weterynaryjnych/gabinetach weterynaryjnych - 6

 

Łącznie zaplanowano przeprowadzenie w 2019 roku 500 kontroli.

Metadane

Data publikacji : 28.01.2019
Data modyfikacji : 29.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony

do góry