Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Plan kontroli na 2020 rok

Apteki ogólnodostępne (ogółem) - 287 kontroli

w tym:

 • planowe - 127
 • sprawdzające - 6
 • doraźne - 148
 • inne (opiniowanie lokali) - 6

Apteki szpitalne i zakładowe (ogółem) - 14 kontrole

w tym:

 • planowe - 10 (w tym 1 apteka zakładowa)
 • sprawdzające - 0
 • doraźne - 2
 • inne (opiniowanie lokali) - 2

Działy farmacji szpitalnej (ogółem) - 36 kontroli

w tym:

 • planowe - 15
 • sprawdzające - 0
 • doraźne - 12
 • inne (opiniowanie lokali) - 9

Punkty apteczne (ogółem) - 25 kontroli

w tym:

 • planowe - 13
 • sprawdzające - 0
 • doraźne - 6
 • inne (opiniowanie lokali) - 6

Placówki obrotu pozaaptecznego (ogółem) - 39 kontrole

w tym:

 • planowe - 19, w tym 0 sklepów ogólnodostępnych
 • doraźne - 12, w tym 4 sklepy ogólnodostępne
 • inne (opiniowanie lokali) - 8

Stacje sanitarno-epidemiologiczne - w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywania i przekazywania szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej - 4 kontrole

Inne – pobór leków (hurtownie farmaceutyczne) – 8

Kontrola warunków przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych
w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej/gabinetach lekarskich oraz lecznicach weterynaryjnych/gabinetach weterynaryjnych - 97

 

Łącznie zaplanowano przeprowadzenie w 2020 roku 510 kontroli.

Metadane

Data publikacji : 25.01.2021
Data modyfikacji : 02.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Szołtysek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bojdys

Opcje strony

do góry