Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Zakres działalności

Zakres działalności laboratorium obejmuje:

 • wykonywanie badań na rzecz Klientów zewnętrznych na podstawie umów i zleceń,
 • kontrolowanie jakości produktów leczniczych, w tym leków recepturowych i aptecznych pobranych w trakcie kontroli lub inspekcji,
 • kontrolowanie jakości produktów leczniczych budzących zastrzeżenia co do jakości,
 • wykonywanie analiz wody do receptury aptecznej - wody oczyszczonej,
 • wykonywanie analiz wody oczyszczonej produkcyjnej przeznaczonej do sporządzania roztworów do dializ,
 • wykonywanie badań jakościowych wyrobów medycznych,
 • przeprowadzanie badań czystości mikrobiologicznej powierzchni, powietrza i personelu w środowisku wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym badanie loży laminarnej, izby recepturowej,
 • przeprowadzanie badań płynów buforowych i roztworów stosowanych do sporządzania kropli ocznych,
 • przeprowadzanie kontroli skuteczności procesu sterylizacji w suszarkach i autoklawach,
 • przeprowadzanie kontroli seryjnej wstępnej surowców do sporządzania leków recepturowych i aptecznych,
 • badanie poziomu endotoksyn bakteryjnych (test LAL).

Laboratorium wykonuje analizy na podstawie Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej oraz innych dostępnych farmakopei i norm dostarczonych przez Klientów.

Metadane

Data publikacji : 14.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry